Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Tham quan học hỏi kinh nghiệm chương trình OVC tại TP HCM

Trong thời gian hơn hai ngày, từ 14g30 ngày 12/1/2011 đến 16g30 ngày 14/ 01/2011, đòan cán bộ thuộc Văn phòng dự án LIFEGAP, Trung tâm Phòng chống AIDS tại các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng và Long An đã thực hiện chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm chương trình OVC (chăm sóc và hỗ trợ trẻ em bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) tại TP HCM.


Trong khuôn khổ hoạt động của chuyến tham quan, đoàn đã nghe trình bày khái quát về chương trình OVC tại TPHCM, thăm mái ấm Mai Tâm, mô hình OVC tại hai quận 10 và Thủ Đức, mô hình kết nối Nhi - OVC tại Bệnh viện Nhi Đồng I, nghe Ủy ban phòng chống AIDS và sở Lao động – thương binh & xã hội TPHCM chia sẻ về họat động quản lí dữ liệu thông tin  HIV/AIDS, điều phối chương trình OVC tại TPHCM.

Bs Kim Ngọc (Trưởng phòng Tổ chức – Hành chánh quản trị )– trình bày về mô hình họat động OVC tại Thủ Đức

Theo kế hoạch, sáng ngày 13/01/2011 đoàn đã thăm mô hình OVC tại Thủ Đức. Tại đây, đoàn đã nghe trình bày về mô hình họat động; thảo luận, trao đổi với các nhân viên OVC tuyến quận và phường; xem biểu mẫu, hồ sơ, sổ sách sử dụng trong chương trình và kinh nghiệm huy động sự tham gia của các đoàn thể trong họat động nhóm.

Bs Thu Hằng (phải) – PGĐ TTYTDP Q.Thủ Đức trao đổi một số kinh nghiệm trong hoạt động chăm sóc sức khỏe
và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ OVC

Hoạt động tham quan, học hỏi kinh nghiệm do Dự án LIFEGAP trung ương và Văn phòng CDC Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chương trình OVC ở các địa phương, chia sẻ kinh nghiệm của TPHCM về các mô hình triển khai chương trình OVC tại thành phố; kinh nghiệm nối kết OPC Nhi với chương trình chăm sóc trẻ OVC tại cộng đồng, tăng cường hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ nhiễm và gia đình; chăm sóc trẻ tại các trung tâm: kinh nghiệm huy động sự tham gia của cộng đồng trong chăm sóc trẻ OVC, hỗ trợ phát triển kinh tế tăng thu nhập cho bà mẹ nhiễm HIV tại Trung tâm; công tác điều phối của Ủy ban phòng chống AIDS và Sở Lao động – Thương binh & xã hội TPHCM trong chương trình OVC…


Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |