Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Trung tâm Y tế Dự phòng Quận Thủ Đức ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008

Sau 6 tháng triển khai và từng bước xây dựng các tiêu chuẩn, sáng ngày 4-7-2011 Trung tâm Y tế Dự phòng Quận Thủ Đức đã tổ chức ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 (gọi tắt là Ban ISO) gồm 19 thành viên.


Bác sĩ Nguyễn Việt Dũng công bố và giới thiệu bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008.

Theo qui định ban hành kèm theo, các thành viên Ban ISO có nhiệm vụ tham gia xây dựng các tài liệu liên quan trong hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008; đảm bảo việc triển khai áp dụng ISO 9001:2008 tại các phòng ban và tham gia đánh giá chất lượng nội bộ. Ngay sau khi nhận quyết định, các thành viên đã ký tên vào Sổ tay chất lượng của bộ phận chuyên môn được phân công phụ trách nhằm đảm bảo cam kết hợp tác thực hiện.

Các thành viên Ban ISO nhận quyết định và ký tên vào Sổ tay chất lượng.

 

Phát biểu tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc trung tâm cho biết “Việc xây dựng tiêu chuẩn ISO trong trung tâm y tế dự phòng từ trước tới nay chưa có tiền lệ; do đó chưa có mô hình, tài liệu để tham khảo. Bộ hồ sơ tiêu chuẩn ISO này tuy mới đáp ứng được khoảng 70%-80% yêu cầu nhưng cán bộ viên chức Trung tâm Y tế Dự phòng Quận Thủ Đức có quyền tự hào vì đây là sản phẩm do chính đội ngũ cán bộ viên chức của đơn vị tìm tòi xây dựng nên. Trong quá trình vận hành, các tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Có thể khái quát những lợi ích của hệ thống ISO mang lại là:

- Thiết lập được một hệ thống ổn định, phân công phân nhiệm rõ ràng, trách nhiệm, qui định cụ thể để có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ phận hay giữa các công đoạn của một qui trình làm việc.

- Sự sẵn sàng của hệ thống qui trình, hướng dẫn, tài liệu, biểu mẫu báo cáo giúp nhân viên khỏi lúng túng và đỡ mất thời gian, nhất là đối với nhân viên mới.

- Sự đo lường đánh giá thường xuyên giúp phát hiện những điểm không phù hợp, từ đó kịp thời cải tiến hệ thống, tạo thuận lợi cho công tác.

- Hướng đến việc thu được kết quả có chất lượng cao và ổn định với chi phí thấp nhất.

Cùng tham dự buổi họp, bà Nguyễn Thị Ánh Minh – Phó trưởng Phòng Nội vụ, phụ trách Ban ISO Quận Thủ Đức phát biểu đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của đơn vị, nhất là ban giám đốc, trong việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn của ISO vào quản lý, hướng đến mục tiêu cải tiến thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Minh phát biểu đánh giá cao nỗ lực của đơn vị.

 

Từ cuối tháng 2-2011, Trung tâm Y tế Dự phòng Quận Thủ Đức đã triển khai một nội dung quan trọng của hệ thống chất lượng ISO bằng việc thực hiện Văn phòng điện tử mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Trung tâm duyệt báo cáo và điều hành, xử lý công việc hàng ngày thông qua Văn phòng điện tử Iso online. 

 
 

Bài - Ảnh: Lan Hồ Điệp
    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |