Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Mô hình thí điểm “Hỗ trợ toàn diện cho trẻ OVC từ các nguồn lực tại Thủ Đức” đạt kết quả tốt

Ngày 4-11-2011, UBND quận đã tổ chức tổng kết mô hình thí điểm “Hỗ trợ toàn diện cho trẻ bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trẻ OVC) từ các nguồn lực tại Thủ Đức”.


Ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức tặng hoa cảm ơn đại diện tổ chức FHI và điều phối dự án

Ngày 4-11-2011, UBND quận đã tổ chức tổng kết mô hình thí điểm “Hỗ trợ toàn diện cho trẻ bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trẻ OVC) từ các nguồn lực tại Thủ Đức”. Tham dự có ông Vũ Ngọc Phịnh – quản lý chương trình Sức khỏe gia đình thế giới (FHI), Bs Phan Thu Phương – cán bộ điều phối dự án, ông Trần Thịnh – Phó chánh văn phòng Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM, ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó chủ tịch UBND quận cùng các cán bộ khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng – Trung tâm Y tế dự phòng quận, giáo dục viên, tình nguyện viên chăm sóc trẻ HIV…

5 tập thể thực hiện tốt dự án nhận giấy khen của UBND quận.

Mô hình “Hỗ trợ toàn diện cho trẻ OVC từ các nguồn” được tổ chức FHI, Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM chọn quận Thủ Đức làm thí điểm, bắt đầu triển khai từ tháng 11-2010 trong thời gian 1 năm với mục đích: Tạo điều kiện cho tất cả trẻ OVC và người chăm sóc trẻ trên địa bàn quận được tham gia quá trình phát triển của địa phương và nhận được sự hỗ trợ từ dự án; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân trong việc quan tâm, chăm sóc đảm bảo quyền của trẻ OVC, giảm phân biệt kì thị đối với người bị nhiễm; xây dựng mô hình phối hợp đa ngành trong việc kết nối các dịch vụ chăm sóc toàn diện cho trẻ OVC trong cộng đồng.

Bên cạnh sự chỉ đạo và tạo điều kiện của UBND quận, phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng điều phối các họat động, dự án còn có sự tham gia của các ban ngành thành viên, các đối tác khác như: Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam, trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh xuân, mái ấm Mai Tâm, dự án Cầu Vồng…Quận thủ Đức đã xây dựng mô hình hoạt động tại 3 phường Hiệp Bình Phước, Linh xuân, Bình Chiểu làm điểm rút kinh nghiệm và  triển khai rộng ra 8 phường còn lại.

Trẻ OVC vui chơi giải trí tại TT Y tế dự phòng quận

Dự án được đánh giá đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về HIV/AIDS, giảm kì thị phân biệt đối xử: trẻ OVC được học hội nhập chung trường với các trẻ khác, được chăm sóc, điều trị suy dinh dưỡng và được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ hỗ trợ. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể góp phần thành công trong việc huy động các nguồn lực sẵn có tại địa phương và của các tổ chức phi chính phủ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của trẻ OVC, đảm bảo sự đồng bộ, không chồng chéo trong điều phối chăm sóc hỗ trợ trẻ OVC, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động của dự án đồng thời giúp nâng cao năng lực cho cán bộ trong mạng lưới chăm sóc trẻ. Các hoạt động của dự án đều dựa trên công ước quốc tế về quyền trẻ em, luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, luật Phòng chống AIDS…nên nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ tích cực của các tổ chức, đơn vị và người dân.

Ông Vũ Ngọc Phịnh – quản lý chương trình Sức khỏe gia đình thế giới (FHI) và bác sĩ Phan Thu Phương – cán bộ điều phối đánh giá cao kết quả đạt được của quận Thủ Đức trong quá trình thực hiện dự án và đề nghị phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm này nhằm giúp các địa phương, đơn vị khác thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho đối tượng trẻ OVC.


Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |