Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

10/11–10/12: Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1-12, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS quận Thủ Đức đã triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS với chủ đề “Chung tay hành động để hướng tới cộng đồng không có người nhiễm mới”.


Quận Thủ Đức tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS cấp thành phố

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của các cấp lãnh đạo, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người có hành vi nguy cơ cao trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm, tạo môi trường thuận lợi để người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng. Huy động sự tham gia, sự đồng tâm hợp lực của các cấp lãnh đạo, tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành một phong trào quần chúng sâu rộng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và phổ biến vận động thực hiện luật phòng chống HIV/AIDS và các văn bản qui phạm pháp luật khác; đặc biệt chú trọng truyền thông về quyền và trách nhiệm của mọi người nói chung, kể cả người nhiễm HIV trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ và dự phòng lây nhiễm HIV; trách nhiệm của đơn vị trong việc cung cấp dịch vụ này. Tạo điều kiện cho người dân, các đối tượng nguy cơ cao, người nhiễm HIV/AIDS tham gia vào các hoạt động phòng chống AIDS cũng như được tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Hội nghị truyền thông nhằm giảm sự kỳ thị,  phân biệt đối xử với người có HIV

Nội dung hoạt động trong Tháng hành động gồm: Cấp quận tổ chức mit – tinh phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS; tổ chức tuyên truyền luật phòng chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức phong phú: nói chuyện chuyên đề, truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho các đối tượng thanh niên, học sinh, công nhân nhập cư, tiếp viên nhà hàng khách sạn, người nghiện chích ma túy, người hồi gia…Tham gia các hoạt động phòng chống AIDS cấp Thành phố.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV cũng như các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV; các chương trình truyền thông nhóm trực tiếp từ các nhóm giáo dục viên đồng đẳng, tình nguyên viên kết hợp phân phối các tờ rơi, bao cao su, bơm kim tiêm cho các đối tượng có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao. Treo băng rôn tuyên truyền về phòng chống HIV/ AIDS trên địa bàn quận.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu, sinh hoạt, họp mặt dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vì bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trẻ OVC), trẻ nhiễm và gia đình trẻ. Tổ chức bản tin, phát thanh tuyên truyền và đăng tải bài trên trang Web của Trung tâm Y tế Dự phòng về các bệnh nhân HIV/AIDS có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Cấp phường tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi về phòng chống HIV/AIDS và truyền thông trong cộng động dân cư trên địa phương các khu phố, trường học kết hợp treo băng rôn với chủ đề phòng chống HIV/AIDS tại các điểm cộng đồng dân cư xuyên suốt trong tháng thực hiện chiến dịch.

 Thực hiện truyền thông trên loa phát thanh về các thông tin liên quan đến HIV/AIDS, các dịch vụ hỗ  trợ chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về HIV/AIDS, Luật phòng chống HIV/AIDS và sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV cũng như người thân sống chung với người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư.Lan Hồ Điệp    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |