Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Cán bộ viên chức Trung tâm Y tế dự phòng tham gia hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 2

Ngày 17-3 tại Trung tâm văn hóa quận đã diễn ra hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 2 gồm 7 đội: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, công ty dịch vụ công ích, Bệnh viện quận (2 đội).


Thí sinh Đỗ Thị Xuân, TTYTDP trình bày phần thi thuyết trình

Các đội đã trải qua 3 vòng thi: Kiến thức tổng quát (trả lời câu hỏi về thân thế sự nghiệp Bác Hồ và chú thích ảnh), thuyết trình (chọn một trong các chủ đề về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác), văn nghệ (ca ngợi Hồ Chủ tịch). Kết quả: I/ Bệnh viện quận (đội 1); II/ Trung tâm văn hóa; III/ Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện quận (đội 2); khuyến khích: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, công ty dịch vụ công ích, Trung tâm Thể dục Thể thao.

Tiết mục hợp ca “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Được biết cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2012 với chủ đề “Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” được triển khai trong năm 2012 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành cùng hướng dẫn số 23-HD/BTGTW nhằm mục đích:

- Bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong gia đoạn hiện nay; củng cố niềm tin của nhân dân đối với phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

- Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân theo ngành nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, giới, đặc điểm xã hội…

Đại diện TTYTDP (bìa trái) nhận giải Ba

Những nội dung chủ yếu cần bổ sung gồm:

1.     Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

2.     Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc.

3.     Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.

4.     Tông trọng luật pháp, kỉ cương.

5.     Đoàn kết, nhân ái.

6.     Suốt đời phấn đấu, rèn luyện.

      7.     Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện cuộc vận động do Quận ủy tổ chức.


Lan Hồ Điệp    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |