Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Ngày 2/7 hàng năm là ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 730/QĐ-TTg chọn ngày 2/7 hàng năm là ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.


Việc tổ chức ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam; đồng thời tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

Các bé trường MN Kiểu Mẫu (Linh trung - Thủ Đức) rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn. Ảnh: LHĐ

Quận Thủ Đức là địa bàn  đang trong quá trình đô thị hóa với 2 khu chế xuất linh TrungI, Linh Trung II, khu công nghiệp Bình Chiểu và khu Đại học Quốc gia  thu hút  hơn 240.000 công nhân, lao động nhập cư, sinh viên (chiếm 52% dân số toàn quận). Dân cư đông làm phát sinh nhiều vấn đề về xã hội và y tế. Trong những năm qua, công tác vệ sinh phòng bệnh trên địa bàn quận Thủ Đức đã được triển khai sâu rộng đến các khu phố, tổ dân phố và từng hộ gia đình.

Đoàn viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh trong ngày chủ nhật xanh. Ảnh: LHĐ

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” triển khai từ năm 1997 đến nay đều có các tiêu chí về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc đã tác động tích cực tới việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tuy nhiên, để bảo vệ và cải thiện môi trường sống tốt hơn cần có sự nỗ lực hợp tác của tất cả các ngành các giới, của mỗi thành viên trong xã hội.

Ngày 2/7/1958, Bác Hồ đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân. Mở đầu bài báo, Bác viết: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”.

Với tấm lòng luôn hướng về con người và vì con người, Bác Hồ đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào “Vệ sinh yêu nước”. Bác thường xuyên nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Trong 5 điều dạy thiếu niên nhi đồng, Bác đã dành điều 4 để nhắc nhở các cháu học sinh là phải “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”.

 

Bs Nguyễn Việt Dũng - Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |