Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Tập huấn kiểm soát bệnh lao nghề nghiệp

Ngày 4/7/2012, Trung tâm Y tế dự phòng đã tổ chức lớp Tập huấn kiểm soát bệnh lao nghề nghiệp cho cán bộ y tế quản lý chương trình lao đang làm việc tại 12 trạm y tế phường.


Báo cáo viên, bác sĩ chuyên khoa I Vũ Đình Hoàn - Phó giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường thuộc Sở y tế - đã cung cấp cho học viên các kiến thức về: mầm bệnh, dịch tễ học, sự truyền bệnh, bệnh sinh, các yếu tố nguy cơ, biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, giám định lao nghề nghiệp và dự phòng.

Ở Việt Nam, bệnh lao nghề nghiệp được xếp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Sau buổi tập huấn, các cán bộ y tế quản lý chương trình lao sẽ được kiểm tra bệnh nghề nghiệp và hưởng chế độ theo qui định.


* Bộ LĐ-TBXH và Bộ Y tế vừa ban hành thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Theo đó, người lao động đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép sẽ được bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất và có giá trị tương ứng theo 4 mức: 10.000 đồng, 15.000 đồng, 20.000 đồng và 25.000 đồng.

Nguyên tắc bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện và vệ sinh; không được trả bằng tiền, không được đưa vào đơn giá tiền lương. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/7.

Tin - ảnh: Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |