Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Năm 2013 tiếp tục giám sát không để phát sinh dịch cúm gia cầm và bệnh tai heo xanh

Là chỉ đạo của bà Trần Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND quận tại buổi họp giao ban với Trung tâm Y tế dự phòng và các ngành chức năng của quận vào đầu tháng 1/2013. Theo đó, Trung tâm Y tế dự phòng và các ngành chức năng cần chủ động phối hợp đồng bộ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, không để phát sinh dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc và bệnh tai heo xanh.


Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ; thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc 2 đợt trong năm đạt yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt cần theo dõi giám sát việc nuôi chim yến trong các hộ dân, tăng cường xử lý các điểm kinh doanh gia cầm sống nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết Nguyên Đán.

Được biết hiện trên địa bàn quận tổng đàn heo trên 6.300 con, bò 628 con (trong đó bò sữa 429 con); gà nuôi trong các hộ dân chủ yếu là gà đá.

LHĐ

Đàn heo nuôi trong các hộ dân

Gà đá. Ảnh: Internet

 


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |