Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe

Ngày 24/1/2013, Trung tâm Y tế dự phòng quận đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho các đối tượng: T3G (thành viên phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe và các khoa/phòng thuộc Trung tâm), T2G (nhân viên phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại trạm y tế 12 phường), T1G (cộng tác viên truyền thông giáo dục sức khỏe tại 12 phường). Nội dung tập huấn gồm: Kỹ năng cơ bản truyền thông giáo dục sức khỏe của cán bộ truyền thông tại cộng đồng; bố cục một bài báo; kỹ thuật cơ bản thiết kế powerpoint.


Lớp tập huấn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho thành viên của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe T3G, T2G và T1G. Báo cáo viên là thạc sĩ – bác sĩ Lê Quang Phúc, bác sĩ Đào Thị Mỹ Liên, trưởng và phó phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Y tế dự phòng quận.

LHĐ

Bs Đào Thị Mỹ Liên - Phó phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe báo cáo tại lớp tập huấn. Ảnh: Lan Thanh

 

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng.  Ảnh: Lan Thanh

 

Học viên nêu câu hỏi trong buổi tập huấn.  Ảnh: Lan Thanh


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |