Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Ký kết thực hiện công tác DS-KHHGĐ và tổng kết kho dữ liệu điện tử chuyên ngành

Buổi lễ ký kết do UBND Quận tổ chức vào ngày 26/3 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó chủ tịch UBND quận. Cùng dự có bà Tô Thị Kim Hoa – Phó giám đốc Sở y tế - Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ TP.


Bs Nguyễn Việt Dũng – GĐ TTYTDP  và lãnh đạo các đơn vị ký văn bản cam kết trước sự chứng kiến của bà Tô Thị Kim Hoa và ông Nguyễn Thọ Truyền.

Thực hiện hợp đồng trách nhiệm về công tác DS-KHHGĐ, trong năm 2012 trên toàn địa bàn quận đã thực hiện đạt và vượt từ 111% - 195%  các chỉ tiêu được giao: Triệt sản 195,5%, dụng cụ tử cung 112%, thuốc tiêm 117%, thuốc cấy 100%, thuốc uống 119%, bao cao su 119%. Các đơn vị ký kết hợp đồng trách nhiệm đã phối hợp tốt trong triển khai thực hiện các hoạt động và vận động người lao động trong và ngoài đơn vị thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, không sinh con thứ ba trở lên.

Năm 2013 công tác phối hợp vận động thực hiện DS-KHHGĐ tập trung vào các mục tiêu: Thực hiện đạt các chỉ tiêu vận động KHHGĐ theo phân bổ của TP; duy trì mức sinh thấp hợp lý; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số đầu đời thông qua tuyên truyền, tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh…

Lãnh đạo TP và quận chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị

Sau khi 11 đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Quận, Phòng Giáo dục, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Quận Đoàn tiến hành kí kết văn bản cam kết phối hợp thực hiện công tác năm 2013, Phòng Y tế giới thiệu quá trình xây dựng và kết quả kho dữ liệu điện tử chuyên ngành phục vụ công tác DS-KHHGĐ. Những thông tin từ kho dữ liệu còn có thể phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau, làm cơ sở để dự báo tình hình, xây dựng kế họach phát triển kinh tế, thực hiện chế độ an sinh xã hội của quận.

Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |