Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

An toàn thực phẩm từ bếp ăn tập thể

Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013 với chủ đề “An toàn từ bếp ăn tập thể”, các hoạt động chủ yếu trong tháng truyền thông gồm:


- Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn các đối tượng (tập trung vào bếp ăn tập thể) hiểu và thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, các qui định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP);
Nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các qui định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm;
Vệ sinh an toàn trong nuôi, trồng, chế biến, vận chuyển, bảo quản, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm; tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP.

Ông Nguyễn Thọ Truyền – Phó chủ tịch UBND Q.TĐ phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì chất lượng VSATTP

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – PGĐ Sở Giáo dục (thứ hai từ phải sang) kiểm tra khâu sơ chế tại bếp ăn trường MN Linh Chiểu

 

Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |