Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP VACCINE

THÔNG BÁO MỜI THẦU Trung tâm Y tế Dự phòng quận Thủ Đức (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp vaccine dịch vụ phục vụ nhu cầu phòng bệnh cho người dân.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |