Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Chủ đề chiến dịch truyền thông ngày vệ sinh yêu nước năm 2013:

Cộng đồng chung tay xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh


Cán bộ TTYTDP kiểm tra nhà vệ sinh trường học và kỹ năng rửa tay của các bé mẫu giáo

Ngày 29/7/2013, UBND Quận Thủ Đức đã ban hành kế hoạch số 157/KH-UBND về triển khai hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, huy động sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp, mỗi cơ quan, mỗi người dân trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe. Nội dung chính các hoạt động gồm:

-         Vệ sinh cá nhân, môi trường cộng đồng: triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân nhằm giải quyết các dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp, da liễu, phụ khoa và một số bệnh liên quan đến vệ sinh phòng dịch.

-         Thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe: vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể…Thực hiện phong trào 3 sạch bao gồm: sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường.

-         Cải thiện vệ sinh môi trường: thực hiện tốt vệ sinh nơi công cộng như cơ quan, công sở, khu du kịch, nhà ga, bến tàu…Vận động người dân xây chuồng trại hợp vệ sinh, xa khu nhà ở và không thả rông gia súc, gia cầm; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; chọn ngày chủ nhật đầu mỗi tháng là ngày tổng vệ sinh đường phố tạo nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân; quản lý tốt nhuồn nước sinh hoạt, dụng cụ chứa nước đồng thời xử lý tốt nước thải, rác sinh hoạt…

Lãnh đạo quận cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh và trồng cây xanh ven rạch Lùng - P.Hiệp Bình Phước

Năm nay, Bộ Y tế chọn chủ đề truyền thông là “Cộng đồng chung tay xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh” bởi theo số liệu của Tổng cục thống kê và Liên Hợp Quốc, có 4% dân số Việt Nam vẫn còn phóng uế trực tiếp ra môi trường bên ngoài và 16% dân số cả nước đang sử dụng loại nhà tiêu không cách ly được nguồn phân với môi trường xung quanh; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn mới chỉ đạt khoảng 57%. Nhiều dịch bệnh cũ có mầm bệnh từ phân người có xu hướng quy trở lại như Tả, Lỵ, Thương Hàn… Vì vậy, hàng năm người dân phải chi ra một khoản tiền lớn cho công tác khám chữa bệnh. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Các hoạt động theo chủ đề năm 2013 nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn dân tham gia giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan đến sức khoẻ để phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi có lợi cho sức khoẻ...

·        Tìm hiểu thêm về ngày Vệ sinh yêu nước

Ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 730/QĐ-TTg chọn ngày 2/7 hàng năm là ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân  nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam; đồng thời tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

·        Thực hiện ngày vệ sinh yêu nước trên địa bàn Quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức là địa bàn  đang trong quá trình đô thị hóa với 2 khu chế xuất linh TrungI, Linh Trung II, khu công nghiệp Bình Chiểu và khu Đại học Quốc gia  thu hút  hơn 240.000 công nhân, lao động nhập cư, sinh viên (chiếm 52% dân số toàn quận). Dân cư đông làm phát sinh nhiều vấn đề về xã hội và y tế. Trong những năm qua, công tác vệ sinh phòng bệnh trên địa bàn quận Thủ Đức đã được triển khai sâu rộng đến các khu phố, tổ dân phố và từng hộ gia đình.

Đặt thuốc diệt chuột ngăn mầm bệnh

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” triển khai từ năm 1997 đến nay đều có các tiêu chí về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc đã tác động tích cực tới việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tuy nhiên, để bảo vệ và cải thiện môi trường sống tốt hơn cần có sự nỗ lực hợp tác của tất cả các ngành các giới, của mỗi thành viên trong xã hội.

                                                                                                                Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |