Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2015

UBND Quận Thủ Đức vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân với 3 mục tiêu cụ thể đến năm 2015 như sau:


+ Nhóm mục tiêu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cộng đồng: đảm bảo 100% hộ gia đình trên địa bàn quận được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong đó 55% theo quy chuẩn QCVN 02-BYT của Bộ Y tế); có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% cơ sở sản xuất, nơi công cộng (trạm y tế phường, trường học, nhà ga, chợ…) có nhà tiêu hợp vệ sinh, có đủ nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng; 100% trường học thực hiện phong trào vệ sinh phòng bệnh trong học sinh, sinh viên. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Các khu phố có điểm thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh. Thực hiện phân loại, thu gom rác đảm bảo vệ sinh; xử lý rác chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

Qui trình đóng gói thuốc sát khuẩn Cloramine B tại TTYTDP Quận Thủ Đức

+ Nhóm mục tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm: Tăng cường sự hiểu biết của người dân về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng số hộ dân cam kết không sản xuất rau không an toàn, số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không giết mổ gia súc gia cầm không an toàn, số cơ sở sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm cam kết thực hiện trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế.

+ Nhóm mục tiêu về vệ sinh lao động: đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động trong môi trường nhằm đạt 100% cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh nhà xưởng, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng; 100% người lao động được tuyên truyền vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc, sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân theo quy định.

Lãnh đạo quận tham gia dọn vệ sinh trồng cây xanh bảo vệ môi trường

UBND quận cũng đề ra từng nội dung cụ thể cho từng nhóm mục tiêu và giao trách nhiệm cho các cấp các ngành triển khai phối hợp thực hiện.

LHĐ


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |