Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

Là chủ đề tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013 của TPHCM tiến hành từ ngày 10/11-10/12. Nội dung tháng hành động gồm các họat động nói chuyện chuyên đề, truyền thông, mit-tinh, biểu diễn văn nghệ tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và luật phòng chống AIDS. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, điều trị và các dịch vụ điều trị thay thế cùng các dịch vụ hỗ trợ trẻ bị nhiễm/ảnh hưởng bới AIDS (trẻ OVC).


Thảo luận nhóm tại hội thảo “Nâng cao năng lực trong việc tham gia quá trình hoạch định và thực hiện chính sách cho người chăm sóc trẻ OVC”

Đẩy mạnh các chương trình và truyền thông nhóm trực tiếp từ giáo dục viên đồng đẳng kết hợp phân phối các tài liệu truyền thông, bao cao su, bơm kim tiêm cho các đối tượng có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu, họp mặt dành cho trẻ OVC. Phổ biến luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng là người có HIV, bản thân trẻ OVC và gia đình.

Các hoạt động trong tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS nhằm mục tiêu: tạo nhận thức mới và sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân để họ hiểu và tham gia thực hiện. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình và xã hội với người nhiễm đồng thời phát huy vai trò của người nhiễm với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV, qua đó giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm.

Khám bệnh và tư vấn cho người có H tại Trung tâm Y tế Dự phòng Q.Thủ Đức

UBND quận giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị phòng ban liên quan thực hiện nội dung hoạt động này gồm: phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Trung tâm Y tế Dự phòng, phòng Y tế, phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, phòng Giáo dục – Đào tạo, hội Liên hiệp Phụ nữ quận và UBND 12 phường

Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |