Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

TTYTDP Quận Thủ Đức đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 313/KH-YTDP ngày 03 tháng 8 năm 2015 về triển khai thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế Thành phố hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2015


Thực hiện Quyết định 3196 /QĐ-SYT ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Sở y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế Thành phố hướng tới sự hài lòng của người bệnh";

          TTYTDP Quận Thủ Đức đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 313/KH-YTDP ngày 03 tháng 8 năm 2015 về triển khai thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế Thành phố hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2015, với mục đích nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh  của cán bộ y tế TTYTDP; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử , nâng cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp, cũng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, khách hàng.

          Theo kế hoạch một số nhiệm vụ cụ thể sẽ được triển khai:

1. Thành lập Ban chỉ đạo gồm: BS Nguyễn Anh Tuấn Q. Giám đốc, Trưởng ban; Bà Vũ Thị Bích Hằng Chủ tịch công đoàn, Phó trưởng phòng Tổ chức : Phó Trưởng ban thường trực;  DS Nguyễn Ngọc Nam Phó chủ tịch công đoàn: phó ban; YS Nguyễn Thị Dung Bí thư Chi đoàn: Thành viên; BS Đào Thị Mỹ Liên Phó phòng TTGDSK: Thành viên; Và Trưởng các khoa, phòng, TYT: Thành viên

2. Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho Cán bộ y tế.

3. Triển khai bộ phận chăm sóc khách hàng gắn với nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe, tập trung tại các phòng khám của đơn vị và các TYT.

4. Qui định trang phục của cán bộ y tế.

5. Công tác thực hiện "đường dây nóng" theo chỉ thị số 09/CT-BYT.

6. Duy trì, củng cố hòm thư góp ý tại các TYT và bộ phận tiếp dân tại TTYTDP quận.

7. Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực.

8. Tổ chức ký cam kết đối với 100% nhân viên thuộc đơn vị về " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

          Qua việc thực hiện Kế hoạch này BGĐ TTYTDP Quận Thủ Đức hy vọng đội ngũ cán bộ viên chức của đơn vị từ tuyến quận đến Trạm y tế  phường ngày càng thể hiện tinh thần " Lương y như từ mẫu" như lời Bác Hồ đã dạy. Đây cũng là một hoạt động sôi nổi gắn với chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 " Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |