Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT TIN BÀI

Ngày 28/7/2015 tại Hội trường TTYTDP quận Thủ Đức, đã diễn ra buổi tập huấn " Kỹ năng viết tin, bài" cho trưởng, phó các khoa, phòng, TYT và cán bộ phụ trách chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe của các bộ phận.


           Nhằm  trang bị thêm những kỹ năng mới trong hoạt động truyền thông cho các cán bộ quản lý cũng như cán bộ phụ trách TTGDSK tại các bộ phận, ngày 28/7/2015 tại Hội trường TTYTDP quận Thủ Đức, Phòng Tổ chức - Hành chánh quản trị kết hợp với Phòng truyền thông Giáo dục sức khỏe tổ chức buổi tập huấn " Kỹ năng viết tin, bài" cho trưởng, phó các khoa, phòng, TYT và cán bộ phụ trách chương trình truyền  thông giáo dục sức khỏe của các bộ phận về cách thức viết tin, bài đăng Website. Buổi tập huấn thu hút được 40 người tham dự.

          Báo cáo viên là CN  Trần Hữu Nhân, nhân viên  Phòng TTGDSK.

          Tại buổi tập huấn, các học viên sau khi được trang bị kiến thức về lý thuyết, đã tiến hành thực tập viết tin, bài theo chủ đề BTC đưa ra. Bốn bản tin được trình bày đều đạt yêu cầu đề ra.

          Kết thúc buổi tập huấn các học viên đều phấn khởi với tư thế sẵn sàng trở thành những "nhà báo không chuyên" phục vụ công tác truyền thông GDSK cũng như các hoạt động tuyên truyền khác tại đơn vị.

          Với hoạt động này Ban Giám đốc TTYTDP quận Thủ Đức hy vọng sẽ kích thích sự thi đua, sáng tạo trong toàn thể CBVC-NLĐ trong lãnh vực truyền thông.

          - Đẩy mạnh được công tác truyền thông tại đơn vị. Từng bước tập sự cho nhân viên thực hành công tác truyền thông dạng viết tin, bài.

          - Nâng cao được kỹ năng viết tin bài truyền thông cho đội ngũ CBVC đơn vị.

          -Tạo nên sự phong phú tại góc truyền thông của từng bộ phận. Tin và bài viết của các TYT sẽ là nguồn thông tin thời sự góp phần thêm phong phú cho Góc TTGDSK tại TYT.

          - Trang Website của đơn vị sẽ hoạt động lại và phong phú nội dung góp phần quảng bá hoạt động của TTYTDP Thủ đức.

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |