Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Lớp học “ Huấn luyện sản phụ khoa cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017”

Từ 13/11/2017 đến 08/12/2017, Nữ hộ sinh của 12 Trạm y tế phường cùng NHS Khoa CSSKSS/TTYT.Quận Thủ Đức tham dự Lớp “ Huấn luyện sản phụ khoa cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017” tại BV Từ Dũ. Sau đây là một số hình ảnh của lớp học và Nhóm III trong 2 tuần học từ 13/11/2017 đến 24/11/2017


Một số hình ảnh quá trình học tập:

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |