Trung Tam Y Te Quan Thu Duc TP.HCM

Lớp học “ Huấn luyện sản phụ khoa cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017”
Thứ năm, 14/12/2017, 11:23pm (GMT7)

Một số hình ảnh quá trình học tập:


Bản quyền thuộc về Trung Tam Y Te Quan Thu Duc TP.HCM.