Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

THỰC THI QUYỀN TRẺ EM TRONG BỐI CẢNH CÓ HIV/AIDS

Là chủ đề diễn đàn được tổ chức tại UBND quận Thủ Đức vào sáng chủ nhật 26/12/2010.


Thành phần tham gia diễn đàn gồm: Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức Huỳnh Thanh Nhân, lãnh đạo phòng Tư pháp, Giáo dục, VHTT –TT, Chăm sóc trẻ em, Trung tâm hỗ trợ cộng đồng thuộc TT Y tế, thành viên ban điều phối dự án, giáo dục viên và 60 tuyên truyền viên đồnng đẳng đến từ trường Xuân Trường, phường Linh Chiểu, Hiệp bình Chánh, Trường Thọ, Bình Thọ, Linh Xuân…Diễn đàn là dịp để trẻ em (nhất là trẻ nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) có dịp gặp gỡ, chia xẻ những băn khoăn, lo lắng và mong đợi của mình với các cấp lãnh đạo, phát huy sự tham gia của trẻ vào việc thực hiện quyền trẻ em; đồng thời tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách lắng nghe tiếng nói của trẻ em và đưa tiếng nói của trẻ em tới việc xây dựng và thực hiện chính sách mọi trẻ em đều có quyền bình đẳng.


Các em tham gia diễn đàn trao thông điệp cho các cấp lãnh đạo.

Diễn đàn là một trong nhiều hoạt động nằm trong dự án “Nâng cao năng lực cho trẻ di cư, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách ở địa phương” do tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam (SciV) tài trợ.


Tin - ảnh: L.H.Đ


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |