Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

MIỄN VIỆN PHÍ CHO NGƯỜI BỊ CÁCH LY Y TẾ


Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế (CLYT), cưỡng chế CLYT và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Theo đó, người bị áp dụng biện pháp CLYT tại cơ sở y tế, tại cửa khẩu sẽ được miễn viện phí. Thời gian áp dụng biện pháp CLYT  không quá 21 ngày; riêng với hình thức CLYT tại cửa khẩu, thời gian áp dụng biện pháp CLYT không quá 2 ngày. Việc miễn viện phí này không được áp dụng đối với người bị CLYT tại nhà.

Trường hợp người bị áp dụng biện pháp CLYT đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì phải thanh toán chi phí khám, điều trị  bệnh đó theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ y tế; nếu người đó có thẻ bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí khám, điều trị do Quỹ bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Minh Thảo


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |