Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

HOẠT ĐỘNG - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN LĨNH VỰC Y TẾ


Thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, Phòng Y tế đã tiếp nhận, giải quyết 127 hồ sơ hành nghề y dược tư nhân; thẩm định thực hành nhà thuốc tốt nâng tổng số nhà thuốc đạt chuẩn GPP lên 40 nhà thuốc trên địa bàn quận. Thực hiện công tác thanh kiểm tra đã phát hiện và xử lý 17 cơ sở hành nghề y dược vi phạm qui định ngành với tổng số tiền phạt 50,5 triệu đồng. Ngành y tế cũng tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho 142 người bán hàng rong ở 4/12 phường.

Minh Thảo


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |