Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

ĐẾN NĂM 2015 QUẬN THỦ ĐỨC PHẤN ĐẤU CÓ TRÊN 90% PHƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM.

UBND Quận vừa triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.


Theo đó, (xã) phường được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em là (xã) phường có môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; đảm bảo tất cả trẻ em đều được hưởng các quyền cơ bản của mình (quyền được sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia), có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

UBND quận phân công cho các đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình: Ngành Tư pháp thực hiện đăng ký khai sinh đúng thời hạn cho trẻ em. Ngành giáo dục xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo lực học đường; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường.


Trẻ em thưởng thức chương trình văn nghệ mừng xuân tại Nhà thiếu nhi

Ngành Y tế thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ thuộc hộ gia đình nghèo, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật. Ngành công an thường xuyên tổ chức kiểm tra địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; nghiêm khắc xử lý các hành vi làm giả hồ sơ về nguồn gốc trẻ em, các hành vi dùng trẻ em thu lợi bất chính dưới mọi hình thức; công bố số điện thoại nóng để nhận thông tin phản ánh của nhân dân về bảo vệ quyền trẻ em và phối hợp xữ lý theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phường được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 90% phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |