Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Từ 1/1/2011: LUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được Quốc hội thông qua ngày 23/9/2010 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.


Theo đó, Luật quy định người bệnh có quyền được cung cấp thông tin tóm tắt hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người hành nghề, đơn vị cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

Luật có quy định về phần sai sót chuyên môn (trước đây chưa có văn bản nào đề cập đến vấn đề này), khi người bệnh có khiếu kiện, cơ sở khám chữa bệnh phải thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét lỗi thuộc về thầy thuốc, của cơ sở hay do nguyên nhân khách quan.

Luật cũng quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho tất cả cơ sở y tế công và tư. Đây sẽ là căn cứ để chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, không để những thầy mo, thầy cúng không có chuyên môn thực hiện việc chữa bệnh.

Điểm mới nữa của Luật KBCB là các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở KBCB nhà nước được tiếp tục hành nghề khám, chữa bệnh ngoài giờ, trừ những trường hợp vi phạm pháp luật (trước đây Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân quy định các cá nhân, tổ chức chỉ được hành nghề KBCB tư nhân đến ngày 31/12/2010). L.H.Đ


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |