Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

PHỔ BIẾN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước được tiếp tục hành nghề ngoài giờ.


Nhằm giúp cán bộ  - viên chức ngành y tế nắm rõ pháp luật qui định cho ngành nghề, Trung tâm Y tế Dự phòng vừa phối hợp với Phòng Tư Pháp quận tổ chức phổ biến Luật Khám bệnh, Chữa bệnh cho toàn thể đội ngũ cán bộ - nhân viên y tế của trung tâm và trạm y tế 12 phường.

Báo cáo viên, Thạc sĩ - NCS Phan Hải Hồ đã trình bày toàn bộ nội dung của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh (Luật KB,CB) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/01/201và Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân sẽ hết hiệu lực thi hành. Theo đó, Luật KB,CB có 9 chương, 91 điều bao gồm:

- Quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề KB,CB và cơ sở KB,CB;

- Điều kiện đối với người hành nghề KB,CB và cơ sở KB,CB;

- Quy định chuyên môn kỹ thuật trong KB,CB;

- Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong KB,CB;

- Sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong KB,CB;

- Điều kiện bảo đảm công tác KB,CB.

Theo Bộ Y tế, cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KB,CB và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, cơ sở KCB tư nhân đã có giấy phép và đang hoạt động vào thời điểm Luật KBCB có hiệu lực được tiếp tục hoạt động.
 
Đồng thời, những người hành nghề y tư nhân (kể cả cán bộ, công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ) đã có giấy phép và đang hành nghề được tiếp tục hành nghề. Đối với cá nhân, tổ chức đã gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân nhưng chưa được cấp trước ngày 1-1-2011, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của Luật KCB và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với những cơ sở KBCB lần đầu xin cấp giấy phép hoạt động KBCB tư nhân, người lần đầu xin cấp chứng chỉ hành nghề KBCB tư nhân, từ ngày 1-1-2011, sẽ chờ đến khi Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KBCB và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực.
 
Người bệnh được xem một phần bệnh án

 
Luật KBCB có hiệu lực từ năm 2011 quy định cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở KCB Nhà nước được tiếp tục hành nghề KBCB ngoài giờ và không cấm bác sĩ mở phòng mạch tư, trừ những trường hợp vi phạm quy định của luật. Trước đây, Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân quy định các cá nhân, tổ chức chỉ được hành nghề KCB tư nhân đến ngày 31-12-2010. 
 
Một điểm nổi bật của Luật KCB là người bệnh có quyền được cung cấp thông tin tóm tắt hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người hành nghề và đơn vị cung cấp dịch vụ y tế. Tuy nhiên, chỉ trong những trường hợp thông tin này có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, quyền lợi của người bệnh, bệnh viện mới xem xét cung cấp thông tin.


Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |