Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Nguyên tắc trong hành nghề KB,CB:


                   1. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.

                   2. Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án,

                   3. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật

                   4. Ưu tiên KB,CB đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

                   5. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề.

                   6. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ.

 

Ảnh từ tài liệu của Thạc sĩ - NCS Phan Hải Hồ

 

Chính sách của Nhà nước về KB,CB

                   1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu KB,CB cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và vùng có điều kiện KT-XH hội đặc biệt khó khăn.

                   2. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động KB,CB; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ KB,CB.

                   3. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở KB,CB từ tuyến trên xuống tuyến dưới, từ vùng có điều kiện KT-XH không khó khăn đến vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và vùng có điều kiện KT–XH đặc biệt khó khăn.

                   4. Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong KB,CB.

                   5. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền


Các hành vi bị cấm:

                   1. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh

                   2. KB,CB không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ KB,CB mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

                   3. Hành nghề KB,CB, cung cấp dịch vụ KB,CB vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu.

                   4. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động.

                   5. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền.

                   6. Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong KB,CB.

                   7. Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; lợi dụng kiến thức y học cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về phương pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh.

                   8. Sử dụng hình thức mê tín trong KB,CB.

                   9. Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi KB,CB

                  10. Vi phạm quyền của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong KB,CB; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình KB,CB; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh; tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về KB,CB.

                  11. Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề.

                  12. Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở KB,CB hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc.

                  13. CB,CC,VC y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành BV tư nhân hoặc cơ sở KB,CB được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở KB,CB có phần vốn của Nhà nước.

                  14. Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong KB,CB.


Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |