Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Trạm y tế có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú

Theo thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành, trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là trạm y tế xã) có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động:


Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ người cao tuổi; khám chữa bệnh tại nơi cư trú cho người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng (kể cả chi phí hỗ trợ phương tiện di chuyển cho cán bộ y tế và phương tiện vận chuyển cho người cao tuổi).

Thông tư còn qui định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ và trách nhiệm của Hội người cao tuổi các cấp.


M.Thảo


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |