Trung Tam Y Te Quan Thu Duc TP.HCM

Tuyên truyền luật trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ
Thứ ba, 01/05/2018, 12:15am (GMT7)

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng về lợi ích của KHHGĐ đối với phụ nữ, trẻ em, chú trọng sự tham gia của nam giới, kêu gọi các gia đình cam kết thực hiện KHHGĐ.

          Tuyên truyền các thông tin cập nhật về luật trẻ em, dân số - KHHGĐ, các nội dung về lồng ghép giới trong thực hiện công tác dân số - KHHGĐ; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình; tham gia vận động cộng đồng, gia đình và phụ nữ thực hiện KHHGĐ và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh cũng được quan tâm và chú trọng. 

          Thông qua buổi truyền thông, vận động, tư vấn về luật trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ đã huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người dân.


Bác sỹ Đặng Sóng Biển đọc bài tuyên truyền Bản quyền thuộc về Trung Tam Y Te Quan Thu Duc TP.HCM.