Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Số hộ dân dùng muối iốt giảm mạnh

(SGGP).- Đây là thông tin được Bộ Y tế công bố tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày Toàn dân mua và sử dụng muối iốt (2-11) được tổ chức ngày 2-11 tại Hà Nội.


Thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, năm 2005, Việt Nam đã hoàn thành việc thanh toán các rối loạn thiếu iốt ở cấp quốc gia, với 92,3% các hộ dùng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh và tỷ lệ bướu cổ trẻ em chỉ là 3,6%. Tuy nhiên, tới năm 2006, Chương trình Quốc gia phòng chống các rối loạn thiếu iốt không còn tồn tại và chuyển các hoạt động này thành chương trình thường xuyên của ngành y tế đã khiến cho việc duy trì các kết quả về thanh toán các rối loạn thiếu iốt không được bền vững và thiếu sự quan tâm.

Do vậy, tới năm 2009, số hộ gia đình dùng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh giảm xuống chỉ còn 69,5%. Đặc biệt, tới năm 2011, kết quả nghiên cứu “Điều tra đánh giá các mục tiêu phụ nữ và trẻ em - MISC4” của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc phối hợp với Tổng Cục Thống kê tại 6 vùng sinh thái trên toàn quốc cho thấy, chỉ có 45,1% các hộ gia đình trên toàn quốc sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh.

Nguyễn Quốc


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |