Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Tăng cường công tác truyền thông tại trường học

Học sinh là nền móng phát triển của gia đình, đất nước và xã hội. Muốn cống hiến cho gia đình, đất nước thì việc đầu tiên là phải có sức khoẻ. Ưu tiên cho vấn đề này, Trạm y tế Phường Linh Đông cho triển khai các buổi tuyên truyền nhằm cho các em hiểu được sức khoẻ quan trọng như thế nào để phòng chống được bệnh tật cho bản thân, gia đình và xã hội


BS Huệ đang tuyên truyền tại trường Tiểu học Linh Đông


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |